TEST

REALITZA EL TEST PER OBTENIR EL CERTIFICAT + CARNET DE MANIPULADOR D'ALIMENTS :
  • L'examen consta de 12 preguntes ( Només una resposta és correcta ) .

  • Podràs realitzar l'examen les vegades que necessitis.

  • Un cop aprovat , podràs sol•licitar el teu certificat oficial per només 20 €.

(Un cop superat el test podrà introduir les seves dades personals a fi d'emetre el certificat )

 

1. Els punts que més han de controlar els manipuladors de la seva higiene personal són:

 

Les mans, la cara i el pèl

 

Les mans, el pèl, les ferides i grans, les roba, la boca i el nas.

 

Les mans, la boca i el nas.

 

Les mans, les ferides, el pèl, la boca.

 

2. Què s'ha de fer al rentar-se les mans?

 

Rentar-se les mans solament si aquestes es taquen.

 

Rentar-se amb aigua calenta i sabó *antibacteriano.

 

Rentar-se les mans en l'aigüera per estalviar aigua.

 

Netejar-se les mans en una tovallola que usin els manipuladors.

 

3. Cuinant per sobre de certa temperatura es comença a frenar el creixement dels bacteris. Quin és aquesta temperatura?

 

200 ºC

 

75º C

 

100 ºC

 

50 ºC

 

4. Per evitar que es contaminin els aliments, D'on han de mantenir-se allunyats?

 

De les escombraries , dels animals, de les plantes, dels animals

 

De les escombraries, dels productes de neteja, dels animals, dels medicaments.

 

De les escombraries, de les persones, dels productes de neteja.

 

Dels medicaments i dels productes de neteja.

 

5. Segons la normativa estatal, De qui és responsabilitat que els manipuladors tinguin una formació adequada?

 

De l\'empresa on treballi el manipulador.

 

De la Conselleria de Sanitat.

 

Dels propis manipuladors.

 

Del centre d'estudis on obtenen el certificat de manipulador

 

6. Què han de complir els aparells i utensilis en contacte amb els aliments?

 

Han de ser d'alumini, desmuntables i rentables.

 

Han de ser de plàstic

 

Han de ser desmuntables i no tenir esquerdes, zones oxidades ni forats que acumulin brutícia.

 

No han de ser aparells elèctrics

 

7. A què es refereix el sistema *APPCC (Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics)?

 

És un sistema que apliquen els inspectors de sanitat per comprovar si un establiment pot tenir risc de contaminació.

 

És un sistema per comprovar si un producte està contaminat

 

És un sistema que permet planificar com tractar un aliment, coneixent per endavant els problemes que es poden presentar ( descongelació, etc ).

 

És un sistema per controlar alguns llocs de l'establiment que poden ser perillosos

 

8. A més de la temperatura, Quin altre factor disminueix el creixement bacterià?

 

L\'acidesa

 

La humitat.

 

La foscor

 

El temps

 

9. Què és el que s'ha de fer amb els residus i escombraries?

 

Tirar les escombraries diàriament.

 

Mantenir oberta la tapa del contenidor per tirar les escombraries dins.

 

Usar la borsa d'escombraries diversos dies fins que s'ompli.

 

Tenir la galleda d'escombraries el més a prop possible d'on s'estiguin preparant aliments per poder tirar els desaprofitaments.

 

10. Poden mantenir-se junts els aliments crus i els aliments cuinats?.

 

Si, sempre

 

Sí, sempre que els aliments crus siguin verdures

 

No, si els aliments cuinats estan calents.

 

No, mai.

 

11. Què és el que NO s'ha de fer quan es renten útils de cuina i peces desmuntables?

 

Deixar-los assecar a l'aire després d'aclarir.

 

Deixar restes de desinfectant perquè els utensilis durin nets més temps.

 

Eliminar les restes de menjar amb un raspall.

 

Rentar-los amb aigua calenta.

 

12. Quins aliments es contaminen amb més facilitat?

 

Tots els aliments es contaminen per igual.

 

Llet, ous, carn picada, pastisseria, amanides,

 

Tots els aliments crus.

 

Solament la carn i els ous